Feed has no items.

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

 • Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag
  on mei 6, 2021 at 7:19 am

  Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).  Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

 • Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start
  on mei 3, 2021 at 2:53 pm

  Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.

 • Nieuw inburgeringsstelsel 2022 van start
  on april 28, 2021 at 2:33 pm

  De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor het taalniveau. De inwerkingtreding van de wet stond gepland voor 1 juli 2021, maar na overleg met verschillende partners zoals VNG, Divosa, DUO en COA is besloten om de inwerkingtreding een halfjaar uit te stellen. Dat schrijft demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

 • Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden
  on april 28, 2021 at 8:34 am

  Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege de uitzonderlijke situatie bereid te zijn de voedselbanken financieel te ondersteunen om de voedselvoorziening op peil te houden. Het kabinet wil deze middelen onder meer gebruiken voor het op termijn inrichten van nieuwe voedselstromen voor de voedselbanken. Dit melden minister Koolmees (SZW) en minister Schouten (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Macrobudget: Nader voorlopige budgetten 2021 (informatie voor gemeenten)
  on april 23, 2021 at 3:48 pm

  Op 23 april 2021 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.