Feed has no items.

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

 • Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2020
  on februari 17, 2021 at 2:29 pm

  Normaal gesproken moet het College van B&W voor 1 maart 2021 het Beeld van de Uitvoering over 2020 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo indienen bij de minister van SZW. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2020 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

 • Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder
  on februari 16, 2021 at 8:31 am

  De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligen dat particulieren en ondernemers snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen. Minister Koolmees spreekt vandaag met schuldhulpverleners van de gemeente Amsterdam over de ondersteuning aan ondernemers in nood.

 • Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd
  on februari 11, 2021 at 10:30 am

  Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend op welke wijze hij, met betrekking tot Tozo-uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (Tozo 1), gebruik maakt van zijn bevoegdheid vergoeding te verstrekken voor kosten waarvan de rechtmatigheid niet is verantwoord.

 • Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken
  on februari 4, 2021 at 7:20 am

  De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die thuis kunnen werken dat ook doen. Maar er is nog steeds verbetering mogelijk. Nu er een derde golf dreigt, moeten we alles op alles zetten. Het kabinet zoekt, samen met de sociale partners, steeds naar manieren om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken dat ook doet. Daarom stuurt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag een brief naar de Kamer met extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven.

 • Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van start
  on februari 1, 2021 at 1:12 pm

  Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf februari een aanvraag doen voor een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni voor een activiteitenplan. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Gezond je pensioen halen Omdat mensen steeds langer leven, stijgt de pensioenleeftijd en moeten mensen dus langer doorwerken. Het is belangrijk dat werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen halen, ook degenen met zwaar werk. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Duurzame inzetbaarheid Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Ook mensen die eerder stoppen met werken worden indien nodig via deze regeling ondersteund. Bijvoorbeeld oudere werknemers die (lang) zwaar werk hebben gedaan. Zo kunnen werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) afspreken voor oudere werknemers die subsidiabel zijn. Subsidie Sectoren ontvangen maximaal 25% subsidie bij regelingen voor vervroegde uittreding en maximaal 50% bij maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Subsidie voor regelingen voor vervroegde uittreding is alleen mogelijk als er óók sprake is van investeringen in duurzame inzetbaarheid. De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau en wordt van daaruit doorgeleid aan werkgevers en organisaties binnen de sector. Het subsidiebudget staat via deze samen­werkingsverbanden open voor álle werkgevers in Nederland. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Meer informatie Meer informatie is te vinden op Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl).