Feed has no items.

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

 • Langdurige financiering onderwijsroute inburgering zeker gesteld
  on september 19, 2023 at 2:42 pm

  De financiering van de onderwijsroute, een van de leerroutes van het inburgeringsstelsel, is tot en met 2029 zeker gesteld. Hiermee geeft het kabinet langdurige zekerheid voor deze leerroute. Dat is ook een wens van partijen in de uitvoering en inburgeraars. Dit schrijft minister Karien van Gennip van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen
  on september 19, 2023 at 2:18 pm

  Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeren hierin samen € 166 miljoen.

 • Prinsjesdag 2023: maatregelen voor meer bestaanszekerheid
  on september 19, 2023 at 1:35 pm

  Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving en om te voorkomen dat de armoede stijgt. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in hun begroting die vandaag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

 • Veel kennis over financiering kinderopvang
  on september 15, 2023 at 12:30 pm

  Het kabinet heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel eenvoudiger moet worden en dat er meer financiële zekerheid voor ouders nodig is. Door de val van het kabinet kan er nu geen nieuw stelsel meer worden ingevoerd, maar er is veel kennis opgedaan waarmee een volgend kabinet verder kan.

 • Verlenging benoemingstermijn lid raad van bestuur UWV
  on september 8, 2023 at 12:15 pm

  Johanna Hirscher is per 27 juni 2022 toegetreden tot de raad van bestuur van UWV. Met de verlenging van haar benoemingstermijn zal ze net als de overige bestuursleden voor een periode van vijf jaar worden benoemd. Haar benoemingsperiode zal dan eindigen per 1 juli 2027.