Feed has no items.

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

 • Kabinet verhoogt kindgebonden budget vanaf tweede kind
  on oktober 15, 2021 at 1:20 pm

  Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State.

 • Europees geld beschikbaar voor werk en scholing kwetsbare werkenden
  on oktober 12, 2021 at 12:06 pm

  Sectorfondsen en sociale partners kunnen vanaf deze week subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk en het opleiden van werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit geldt ook voor aanvragen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die gericht zijn op scholing en begeleiding naar werk van mensen op dit moment gedetineerd zijn. Er is in totaal 36,5 miljoen Euro beschikbaar.

 • Betaald ouderschapsverlof voor ouders
  on oktober 12, 2021 at 11:32 am

  Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Het is een belangrijke stap vooruit, voor moeders, hun partner en het kind. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken.

 • Voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en definitieve budgetten 2021 bekend
  on oktober 1, 2021 at 2:04 pm

  De voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve bijstandsbudgetten 2021 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlage bij dit bericht opgenomen.

 • Beschikkingen met voorlopige uitkering 2022 Wet inburgering verzonden
  on september 30, 2021 at 12:40 pm

  Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De beschikkingen met de uitkeringsbedragen voor 2022 zijn vandaag verzonden. In de bijlagen bij dit bericht zijn de uitkeringsbedragen per gemeente opgenomen en een specificatie van de berekening van deze bedragen.