Feed has no items.

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

 • 623 miljoen euro extra EU-geld voor versterking zes Nederlandse regio’s
  on december 6, 2022 at 12:45 pm

  De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning vanuit het zogenoemde Just Transition Fund (JTF). De Europese Unie (EU) stelt dit geld beschikbaar aan regio’s met extra uitdagingen als gevolg van de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale economie te hebben. Het JTF ondersteunt het verduurzamen van de economie en het versterken van de arbeidsmarkt. Het Nederlandse JTF-programma is ingediend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023
  on december 5, 2022 at 4:56 pm

  Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.

 • Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid
  on december 1, 2022 at 1:00 pm

  Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (Volkshuisvesting) maandag 5 december het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Voor het plan wordt € 65 miljoen uitgetrokken, bovenop de reguliere € 385 miljoen die gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke opvang. Het plan moet er voor zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring.

 • Vaststellingsloket NOW5 open tot en met 2 juni 2023
  on november 30, 2022 at 11:06 am

  Het vaststellingsloket voor de NOW5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hiermee is de uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag gelijkgetrokken met de NOW6.

 • Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders
  on november 29, 2022 at 1:14 pm

  Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar vandaag mee ingestemd. Net als met het maatregelenpakket Breed Offensief.