Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Wanneer recht op kindgebonden budget?

 • U ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • U hebt 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Voor meer informatie over de voorwaarden en overige voorwaarden verwijs ik u naar de site van de Belastingdienst.

Uw (gezamenlijke) vermogen

 • Geen toeslagpartner:  maximaal € 113.415
 • Wel een toeslagpartner: maximaal € 143.415

Uw (gezamenlijke) inkomen

U heeft recht op het maximale bedrag aan kindgebonden budget indien het totale verzamelinkomen niet hoger is dan € 20.451 per jaar.  Indien het gezamenlijke inkomen hoger is dan dit bedrag, krijgt u mogelijk een lager bedrag of geen kindgebonden budget.

Hoogte kindgebonden budget per maand

 • 1 kind maximaal € 96
 • 2 kinderen maximaal € 177,41
 • 3 kinderen maximaal € 201,42
 • 4 kinderen of meer € 201,42 + € 24 extra per kind
 • Alleenstaande ouder krijgen maximaal € 3.103 per jaar extra

Bij het kindgebonden budget krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst als u hier recht op heeft. U krijgt bericht als u al een andere toeslag ontvangt van de Belastingdienst. Het kan echter voorkomen dat u geen bericht heeft ontvangen. Oonk Administratie & Advies kijkt graag voor u of u hier toch voor in aanmerking komt en verzorgt vervolgens de aanvraag.

Krijgt u kindgebonden budget en wijzigt er iets, bijvoorbeeld uw inkomen of u gaat scheiden. Dit heeft dan gevolgen voor uw toeslag. De wijzigingen moet u binnen 4 weken doorgeven aan de Belastingdienst.

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Telefoon: 06-22700244
E-mail: info@oonkadministratie.nl
Contactformulier